Condiții de participare la Momente Pampers

Prin înscrierea în concursul Momente Pampers, acceptați următoarele:

1. Organizatori

Concursurile „Momente Pampers” sunt desfășurate de Procter & Gamble MARKETING ROMANIA S.R.L. Denumit în cele ce urmează Echipa Pampers Club.

2. Participanți

Toți membrii din Pampers Club în vârstă de peste 18 ani și cu reședința în România sunt eligibili pentru participare. Nu este permisă participarea prin cluburi de loterie, servicii de înregistrare, precum și înregistrări automate și multiple. Angajații de Pampers Club sunt excluși de la participare.

3. Premii

Premiile pentru Momentul care se remarcă vor fi anunțate la începutul fiecărei luni.

4. Cum particip?

Pentru a participa, trebuie să trimiteți un „Moment”, care va fi aprobat de Echipa Pampers Club și va fi postat pe pagina „Momente Pampers” astfel încât ceilalți membri ai Pampers Club să voteze, în cadrul perioadei respective și să fiți de acord cu condițiile de participare. În momentul în care este anunțată tema fiecărui final de lună, va fi selectat un câștigător.

5. Cum este ales câștigătorul?

Momentul câștigător al Lunii va fi selectat în funcție de măsura în care Momentul transmis îndeplinește criteriile temei lunii, stabilite de Pampers Club.

Decizia privind câștigătorul premiului momentul lunii este adoptată la libera alegere a echipei Pampers Club.

Câștigătorul va fi informat de Echipa Pampers Club prin e-mail la adresa de e-mail oferită la înregistrare. În cazul în care o informare privind câștigarea premiului nu poate fi transmisă, Pampers Club nu va avea nicio obligație de a face investigații suplimentare și premiul nu va fi decernat.

6. Care sunt criteriile pentru un Moment Pampers bun?

Momentul Pampers câștigător va fi hotărât la libera alegere a echipei Pampers Club. Criteriile generale pe care echipa Pampers Club le aplică la alegerea Momentului Pampers câștigător sunt:
• Postarea a fost distribuită pe un Cont Public de Social Media
• Postarea se referă la Pampers fie în textul postării, fie prin prezentarea unui produs Pampers în fotografia sau video-ul postării
• Postarea include persoane
• Postarea corespunde „Temei Lunare” care este detaliată pe pagina Momente Pampers
Acestea pot să nu fie criteriile exclusive pentru selectarea unui Moment al Lunii, și acestea pot fi diferite de la o lună la alta, la liberă alegere a Echipei Pampers Club.

7. Excluderea participanților

Echipa Pampers Club își rezervă dreptul de a exclude participanții care furnizează informații false sau incomplete sau care încalcă în alt mod condițiile de participare. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru excludere, premiile pot fi retrase retroactiv sau premiile deja înmânate pot fi solicitate înapoi. Echipa Pampers Club își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare dacă există suspiciuni privind motive de excludere. Dacă un membru al Pampers Club nu răspunde în termenul stabilit de Echipa Pampers Club, Echipa Pampers Club își rezervă dreptul de a exclude participanții de la a lua parte la concursuri viitoare. În secțiunile 2 și 4 sunt prevăzute alte motive pentru excludere.

8. Protecția datelor și publicitate

Echipa Pampers Club nu va transmite date de contact către terți.

9. Excluderea răspunderii

Pampers Club nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi de date, în special cele produse în urma transmiterii datelor, defecțiunilor tehnice sau pentru transmiterile pierdute, deteriorate sau întârziate din cauza problemelor de rețea, hardware sau software. Orice solicitări de garanții ale câștigătorilor sunt excluse.

10. Schimbarea/ajustarea concursului

Echipa Pampers Club își rezervă dreptul de a schimba sau opri concursul în cazul apariției unor circumstanțe neprevăzute. În special, Echipa Pampers Club va avea dreptul de a suspenda, înceta sau suspenda concursul în cazul în care este demonstrată orice încercare de utilizare inadecvată prin manipulare, dacă nu mai poate fi asigurată desfășurarea adecvată, în special în cazul unor defecțiuni hardware sau software, erori ale programelor, viruși IT sau intervenții neautorizate ale terților, precum și probleme mecanice, tehnice sau juridice.

11. Inaplicablitatea clauzelor individuale

În cazul în care orice clauză din acești termeni și condiții este inaplicabilă, valabilitatea restului termenilor și condițiilor va rămâne neafectată.

12. Transfer, plata în numerar, acțiuni judiciare

Se aplică legile din Romania. Plata în numerar în schimbul unui premiu nu este posibilă. Câștigurile nu sunt transferabile. Apelul la justiție este exclus.

Consimțământ Cookie-uri